- Katrinetorp -


I den sydvästra delen av Malmö ligger Vintrie by i Bunkeflo församling. År 1765 fanns där 3,5 hemman som var krono indelte, och 2, 5/6 som var utsocknes frälse. Dessa senare tillhörde Torup och handlanden Bergh i Malmö. På Torup satt då Hack Stiernblad, som hade ärvt de små gårdarna efter sin mor Maria Hegardt. Då Stiernblad dog 1780 tilldelades barnbarnen, Lave Beckfriis på Bosjökloster och hans syster Maria, hemmanen i Vintrie. Syskonen som var bosatta i Stockholm sålde marken till handelsmannen Samuel Johan Björkman. Han satte igång med att bebygga sin jord, här fanns inga hus på området som dessutom var helt trädlöst. Björkman byggde även en väderkvarn och började anlägga en stor trädgård och park, namnet Katrinetorp fick gården efter hustrun Anna Catharina, född Bager. Familjen bodde kvar i Malmö. Familjen hade fyra barn år 1805 så Björkman byggde nog med tanke på att de skulle flytta ut till Katrinetorp. Han arrenderade även Petersborg av sin svärfar och 1806 köpte han halva 7 och 8 i Vintrie. Men 1809 dog Björkman endast 40 år gammal, skulderna översteg tillgångarna och 1810 gick Katrinetorp på exekutiv auktion. Svågern Erland Bager köpte gården och han övertog arrendet av Petersborg som ägdes av Erlands äldre bror.

Erland Bager hade gift sig med sin kusin Anna Maria Nilson och de bodde på gården Webeck i Huaröd (Anna Marias föräldragård). Men de hade sina vänner i Malmö och Katrinetorp var en bra mycket bättre gård än Webeck, även om här inte fanns något ordentligt boningshus. Detta byggdes 1813 och finns fortfarande kvar. Under Erland Bagers tid var Katrinetorp känt för sina stora fester och framför allt var maskeradbalen berömd. År 1822 flyttade dock familjen till Snapparp, Erland gjorde ständiga resor i vagn eller till häst mellan V Kärrtorp och Vintrie, oftast på nätterna. Länge efter hans död tycktes folk i trakten sig se honom på hästryggen i allén upp till Katrinetorp. År 1826 utbröt en stor eldsvåda som ödelade stallar, loga och den östra flygeln, boningshuset klarade sig. Man satte genast igång med återuppbyggnad.

Redan innan Bager var klar med återuppbyggnaden sålde han gården, 1832 till handelsmannen Thomas Frick i Malmö. Frick fortsatte med återuppbyggnaden, han bosatte sig aldrig på Katrinetorp utan bodde i sin handelsgård vid kv Magnus Stenbock. Frick ägde även andra gårdar ochföljde noggrant med vad som hände på alla gårdarna och hur skörden artade sig.

Då Thomas Frick dog gick den över till hans son David Frick som i motsats till fadern var han lantbrukare. Men han bosatte sig inte heller på Katrinetorp utan flyttade in i faderns handelsgård, affärsrörelsen sålde han och ägnade sig åt penningplacering och välgörenhet. Han gifte sig aldrig och lär ha varit en vänlig, frikostig och orginell person. Katrinetorp sköttes sedan 1845 av Lorenz Malmros, som förblev inspektor till sin död 1890, då tog sonen Anton över. David Frick dog 1901.

Katrinetorp köptes nu av Christian Fredrik August Larsen, både han och hans fru var födda i Danmark. Då Larsen dog 1907 tog sonen, Kai Larsen över men han sålde den till Alfred Andersson från Stora Hammar 1922. Gården var tydligen inte lätt att bruka så Andersson gav upp 1930 och gården såldes på exekutiv auktion. Köpare var Jöns Olsson från Håslöv, han betalade hela summan i kontanter som han hade med sig i sin vagn. År 1937 fick han blindtarmsinflammation och dog, Malmö kommun köpte gården och arrenderade ut den.

Av de hus Björkman byggde finns inga kvar, men Bagers boningshus och västra flygel står fortfarande, liksom Thomas Fricks östra flygel, de flesta ekonomibyggnaderna har rivits. År 1997 upphörde sista arrendet och restaurering genomfördes. Idag ingår Katrinetorp i Fosie stadsdel.

 

Huvudbyggnaden 2006
 

 Parksidan 2006

 

 

Källor och littratur: Elbogen 1991, sid 37. Boken "Bunkeflo vår hembygd" sid 283. Katrinetorp i Wikipedia. Katrinetorp under Malmö stad (evenemang etc).


- Platser -