- Suell -Släkten Suell är bördig från byn Grömitz i Holstein. Släkten lär redan på 1400-talet ha utgrenat sig till Lubeck under namnet Sule. I Sverige nedsatte sig tvenne medlemmar av släkten i början på 1700-talet, den ena i Malmö där ättegrenen fortlever i Danmark. Den andre utvandrade till Landskrona och bildade en ättegren som numera är utdöd. Huruvida släkten fortlever i Tyskland är ovisst.

År 1686 erlade fiskaren Hinrich Suhl 24 mark i garntull för 16 garn. Han var även ägare av en stor-gård i Grömitz och efter 1696 av ännu en stor-gård, som förut ägts av Jochim Suel den yngre som avled i maj 1696.

Hinrich Suel (1650-1698) räknas som stamfader.

Frans Suell d ä (1689-1748) Efter studier och läroår i Lybeck blev han köpman och erhöll borgerskap.Kom till Malmö kring 1712, tog ut burskap som handlande 1714 och lyckades snart skaffa sig ett gott anseende och förtroende i staden. Han drev en vidsträckt in- och utrikeshandel, anlade 1726 en tobaksfabrik i sin ägande fastighet vid Adelgatan, förvärvade en mängd fastigheter i Malmö, Limhamns kalkbruk och Lomma tegelbruk. Han arrenderade även rådhuskällaren som sköttes av en vinkypare och Suell höll ett vinlager, vars årliga värde uppskattades till 20,000 dl.smt.

Karl XII:s krig ruinerade många, så även Suell som desutom blev anklagad för att ha gömt undan en del och sattes i fängelse. Blev benådad då kungen var i Lund 1716 men det var sonen Nicolas som fick arbeta upp förmögenheten igen.

Nicolas Suell (1720-1760) Sedan 1742 handelsman och övertog tillsammans med Ernst dödsboet och faderns affär. Då brodern dog 1750 tog Nicolas över helt. Tobaksfabriken bedrevs under hans tid fortfarande i gården no 341 vid Adelgatan, långt senare Malmö sparbanks gård. Suell hade ett sommarhem Terningholm som han köpt av fadern 1748, här bedrev han ett mönsterlantbruk.

Som barn hade Niclas och hans syskon efter moderns död tagits om hand av mostern Maria Elisabeth Stein som var gift med Henrik Falkman (f 1734). Det uppkom en stark vänskap mellan Henrik och den yngre Henrik Falkman som gjorde att de senare blev kompanjoner.


Frans Suell d y Grundläggare av Malmö Hamn. Unge Frans fick tidigt hjälpa till i fader Niclas handelsbod, han studerade två år på Universitetet i Lund och praktiserade i olika handelshus utomlands. Han blev kompanjon med styvfadern Henrik Falkman, rörelsen bedrevs länge under namnet firma Falkman & Suell, blev år 1793 ensam innehavare av firman. Förutom handelsrörelsen och tobaksfabrik hade han ärvt Limhamns kalkbruk och Lomma tegelbruk. Vidare grundade han ett socker och en klädesfabrik med namnet Concordia. Concordia anlades 1798 men brann ner 10 år senare, största förlusten föll på Suell som bar den med jämnmod. Suell var även ledamot av direktionen i Malmö Diskont men lämnade uppdraget flera år före sammanbrottet. Detta tog honom emellertid hårt. Han etferlämnade vid sitt frånfälle en ansenlig förmögenhet men till följd av borgensförbindelser i diskonten var förmögenheten efter ett par år borta.

Suell var även bland pionjärena för enskiftet då han bröt ut egendomen Annetorp i Hyllie by, samt anlade en samling småbruk vid Fosie strand, Stormbyhusen.

Suell blev Riddare av Vasaordern och erhöll titeln Kommersråd. Statyn med Frans Suell utfördes av Edward Trulsson år 1915. Frans Suell hade en lantegendom Lugnet i Möllevången där han upplät parken för allmänheten, detta blev så småningom Folkets Park.

Suell drev jordbruk i Hindby och Hyllie. När han genom enskifte fick ett sammanhängande jordstycke, byggde han en fyrlängad gård, Annetorp, uppkallad efter hustrun. Runt gården anlades en stor park, jordbruket lades ner men parken uppläts åt allmänheten som folkpark. Annetorpsparken var i flera år målet för söndagsskolornas årliga utflykt. Efter inkorporeringen med Malmö förföll parken. Idag är det kalkbrottet som dominerar på Annetorp.

Frans dotter Anna S Suell var gift med Lorens Kockum och mor till Frans Henrik Kockum. Tobaksfabriken övergick därmed från Suells ägo till Kockums.

 Källor och littratur: Boken "Malmö Fornminnsesförenings minnesskrift 1909-1919". Boken "Handel och vandel" av R Bokholm.


- Startsidan - Malmöfamiljer -