- Faxe -Stamfader för den skånska grenen var Jens Söffrensen men det var sonen Jörgen Jensen Faxoe (f 1614) som var den förste bärare av namnet. Många präster i släkten och Wilhelm Faxe (f 1769) var biskop. Adolf Faxe startade handelsfirman Adolf Faxe & Söner som sönerna, Cornelius och Lorens tog över. Cornelius son Gunnar startade AGA Faxius och batteri- fabriken NOAK.

Jörgen Jensen Faxoe Blev Faxenamnets förste bärare och i denna egenskap släktens egentlige stamfader. Namnet taget efter födelseorten på Själland. student i Köpenhamn 1639. Kyrkoherde i Skabersjö och Börringe.Drabbades hårt ekonomiskt vid kriget i Skåne 1643-44. Men ännu mera ond blev tiden under 1670-talet, då svensk och dansk mätte sina krafter i den blödande provinsen.

Wilhelm Faxe Fadern undervisade själv Wilhelm tills han inskrevs som student i Lund 1782. Efter avlagda lärdomsprov blev han 1787 filosofie magister och 1786 docent i romersk vältalighet. Då han följde med fadern till riksdagen ådrog han sig här kung Gustav III:s uppmärksamhet då han direkt ur minnet nertecknade ett långt tal som kungen höll.Han blev prästvigd 1793 och 1801 kyrkoherde i V Karup. 1804 kyrkoherde i Södervidinge och Annelöv. År 1811 blev han biskop i Lunds stift. Han var officiant vid kronprins Oscars konfirmation 1815 och vid Carl XIV Johans kröning 1818.

Adolf Faxe Född liksom syskonen i fädernegården vid Gråbröders- och Västergatorna. Efter faderns död flyttade modern med barnen till mormodern, Helena E Schiuberg f Hegardt vid hörnet av Laroche- och Engelbrektsgatorna. Morfadern, handlanden Schiuberg, ägde vid sin död 1793 största delen av nuvarande Faxeska gården.
Adolf, som ägnade sig åt handel, stod först i sin morfars bod vid Laroche- och Torvgatorna, sedan hos Mathias Flensburg vid Södergatan. År 1840 fick han burskap som egen handlare och öppnade en speceribod i morbroderns förra lokal. Vid sidan drev han affärsverksamhet i timmer, stenkol, spannmål och spirituosa.

År 1842 köpte Adolf av sin moster alla hennes fastigheter och utvidgade 1849 den stora gården med ännu en tomt vid Engelbrektsgatan. Några år före sin död upptog Faxe under firmanamnet - Adolf Faxe & Söner - sina söner Corlenius och Lorens i affären. År 1842 köper Faxe gården Ribersborg på auktion som sommarresidens.

Cornelius Faxe Upptogs som delägare i handelsbolaget Adolf Faxe & Söner år 1875. Satt även i styrelsen för Malmö Bryggeri. Ribersborg övertas av Lorens och Cornelius men det är framför allt Cornelius som använder gården som sommarbostad. Cornelius är även en av initiativtagarna till Malmö Planteringsförening, senare Malmös Förskönings- och Planteringsförening.

Lorens Faxe Blev delägare i handelsbolaget Adolf Faxe & Söner 1876. Satt även i styrelsen för Malmö Bryggeri och sedan i Malmö Förenade Bryggerier och Zenit margarinfabrik.

Gunnar Faxe Verkställande direktör i AB Aga-Faxius som stiftades 1918 av Gunnar Faxe. Gunnar medverkade till restaureringen av Faxeska huset vid Lilla torg och var med i stiftandet av Malmö Förskönings- och Planteringsförening.

 

 

Släktskap med Dieden (Märta), Flensburg (Elly M), Kockum (Cecilia), Hegardt (Helena Katarina Margareta), Lorich (Anna H), Nerman (Ingeborg), Weijer (Anna M),

 


Källor och littratur: Boken "Malmö Fornminnsesförenings minnesskrift 1909-1919".


- Startsidan - Malmöfamiljer -