- Dieden -


Släkten Dieden härstammar från Hildesheim i Hannover, där fanns i slutet av 1600-talet en borgare, Johan Hindrich Dieden, f 1650 han hade en son Johan H f 1698. Johan H var hantverkare i (troligen) Hannover, g m Anna Bohrmann, en av sönerna, Johan H Dieden (I) invandrade till Uddevalla i Sverige omkring 1750. Han var kyrkomålare och antogs som mästare i målarskrået i Uddevalla, prov på hans skicklighet bevaras alltjämt i bohuslänska kyrkor. Hans son Johan H (II) var rådman i Uddevalla och stor köpman. Hans son Johan H (II) föddes 1808.

År 1828 kom Johan Henrik (III) till Malmö och började som gårdsskrivare hos handlanden Emanuel Bager. 1835 blev han handelsbokhållare hos handlanden Johan Sjöberg, fader till fabrikör A P Sjöberg, som senare fick sin handelsutbildning hos Dieden. År 1838 började han egen handelsrörelse och intog snart en av de allra främsta platserna i Malmö affärsliv med spannmål och brännvin som specialitet. I kv Carolus byggde Johan H (III) tre väldiga magasin. Idkade handel på utlandet på eget tonnage, handlade också med smidesjärn.

Johan H (III) gifte sig 1839 med Emanuel Bagers dotter Mariana Beata Bager. De hade barnen Johan H E (f 1840), Bertha (f 1843) och Theodor (f1845). Mariana dog månaden efter Theodor var född.

Johan Henrik gifte om sig året efter med Marianas syster Clara Rebecka Bager. De hade barnen Mariana (f 1847), Gotthard (F 1848), Berthold (f 1849) och Berta (f 1851).

Johan H (III) var stadsfullmäktig, ordförande i Manufakturbolaget, kyrkvärd i Caroli. Arvingarna skänkte enligt Johan H:s önskan altartavlan när Caroli fick ny kyrka 1879.

Äldste sonen i Johan H (III):s första äktenskap, Johan H E Dieden (IV) var gift med Nathalia Flensburg, dotter till Gustaf Flensburg. J H Dieden (IV) övertog ledningen i firman efter faderns bortgång, firman inregistrerades som J H Dieden J:or 1879.

Gotthard Dieden, son i Johan H (III):s andra gifte, var gift med Edla (Ellen) C Kockum, dotter till Peter Kockum. Gotthard köpte Bellevuegården 1873.

Berthold M Dieden, son i Johan H (III):s andra gifte var gift med Bertha A Flensburg, dotter till Niclas Theodor Flensburg. Redan vid unga år etablerade Berthold egen grosshandel i kolonialbranschen. Hans förmögenhet tillät honom också att inträda som delägare i ett antal olika företag, där man ville ha honom i styrelsen. Styrelseledamot för Malmö Sparbank och Manufakturaktiebolaget.

Berthold och Bertha hade barnen Johan T (f 1878), Berthold (f 1879), Herbert E (f 1889) och Elisabeth (f 1891).

Berthold Dieden (f 1879) var gift med Märta Faxe, dotter till Cornelius A M Faxe (född i Ystad)

Herbert E Dieden (f 1889) var gift med Thorborg Wehtje, dotter till Ernst F Wehtje. Han var direktör vid AB B Dieden & Co mellan 1917 till 1924 varefter han startade eget företag och var dess VD fram till 1964. AB Herbert Dieden & Co var ett import- och exportföretag. Herbert var även dansk generalkonsul och känd för sitt stora intresse för frimärken. Bodde på Adolf Fredriksgatan 7 vid Fridhem.

 


Släktskap med Bager, Faxe, Flensburg, Kockum, Wehtje,


Källor och littratur: Boken J H Dieden J:or - ett hundraårsminne. Tidningsartikel (oss emellan - fam som byggde Malmö) i SDS 1998-01-02.


- Startsidan - Malmöfamiljer -