- Bergh -


 

Släkten Bergh fanns i Malmö sedan slutet av 1600-talet. Stamfader för Malmögrenen var Ebbe Persson Bergh från Bjäre(?) skeppare i Malmö.

Ebbes son, Per Ebbesson Bergh var bryggareåldersman. Rörelsen bedrevs på gården nr 621 vid hörnet av Engelbrektsgatan och Larochegatan.

Pers son, Lorens P Persson Bergh var handlande och skeppsredare i Malmö. Ägde på 1760-talet vid sidan av handelsmannen Gustaf Hegardt det största tonnaget i staden. Lorens Bergh var riksdagsman för Malmö 1769-70. Ägde och bebodde gården nr 359 vid Kalendegatan - Kyrkogatan (numera rådhusets tillbyggnad).

Lorens son, Peter Bergh inträdde i faderns affär som biträde och övertog denna då fadern dog. Flyttade till Södra Björnstorp då han gifte sig med frånskilda Christina Ifversson, här verkade han som lantbrukare.

Peters son, Christian Bergh hade ihop med handelsmannen Per Gustaf Barkman handelsbolaget Barkman & Bergh i Berghska huset som var i Berghs ägo i generationer. Barkman & Bergh upplöstes 1849. Firmanamnet återupptogs av Christian och hans son Peter. I Burlövs socken hade makarna Bergh en betydande lantegendom, Kronetorp, där de gärna uppehöll sig och där de tillbringade somrarna. I sin fastighet i Malmö fick Christian och Henriette hysa Sveriges och Norges konung Oskar I.

Christians son, Peter Bergh var handlande och disponent i Malmö. Vann burskap som handlande 1849 och hade ihop med fadern handelsbolaget Barkman & Bergh. Disponent för Manufakturbolaget (MAB) i Malmö 1879-1897.

Peters son, Carl Jöran Bergh Disponent på Manufakturbolaget (MAB) 1897-1936 efter sin fader, Företaget förvandlades till en storindustri under Carls ledning. Hans första uppgift blev att flytta spinneriet till nybyggda lokaler i Södra Förstaden (numera Mobilia).

År 1897 inträdde han även i sin bror Christians elektriska firma, de bildade tillsammans firma Chr. Bergh & Co. Vid omorganisation till aktiebolag 1909 utträdde han men bröderna bildade ett nytt företag 1920 under firma Christian Bergh, elektrisk entreprenörbyrå. Av moderns sterbhus köpte han 1918 Berghska fastigheten vid Kyrkogatan, där han var sedan ett år tillbaka bosatt, ägde även sedan 1906 en villa i Ljunghusen.

Christian Bergh År 1893 började Christian Bergh sin verksamhet i den elektriska branschen, startade 1895 firma Chr. Bergh elektroteknisk byrå i hörnet av Kyrkogatan och Kansligatan. Vid denna tid fanns endast ett privat elektricitetsbolag i Engeströmska gården på Södergatan som ägdes av Malmö Elektriska Belysningsaktiebolag. År 1897 inträdde även brodern Carl Jöran men lämnade firman 1909 då den omorganiserades till aktiebolag. Bröderna startade en ny elektrisk firma 1920.

 

Släktskap:
Peter Bergh var svärson till C J Kock, Peters syster Hilda var gift med Peter Kockum, Christian Berghs syster Anna var gift med Peter Kockums far, Christians syster Anna var gift med Johan Daniel Ruhe, farfar till Johan D,

 


Källor och littratur: Om Kock och Bergh i MFÅ 1942. Boken "Malmösläkten Bergh".


- Startsidan - Malmöfamiljer -