- Malmöhistoria 1700-talet -


År 1709 belägrades åter Malmö av danskarna. Redan innan krigsfaran hade Magnus Stenbock manat borgarna till försvar.

I juni 1712 började en fruktansvärd pestepidemi härja i Malmö. Per Andersson och Karin Vagnmans som bodde i Grynbodarna (nuvarande Grynbodgatan) blev den fruktade sjukdomens första offer. Under sommaren och hösten dog hundratals Malmöbor. Ett provisoriskt pestsjukhus inrättades vid Hjorttackegatan i sex hus som tillhörde det s k Hospitalet. Likbärarna, de så kallade pestgubbarna hade ett styvt arbete med att transportera kropparna till pestkyrkogården som låg där Amiralsgatan idag korsar Föreningsgatan. På Hospitalkyrkogården, som låg i hörnet av Snapperupsgatan och Djäknegatan, fick de döda ibland begravas stående så att fler kunde packas i den redan överfulla begravningsplatsen. Torghandel förbjöds och trafiken genomstadsportarna kontrollerades strängt. Ingen fick lämna staden utan attt ha undersökts av fältskär och erhållit "sundhetspass". Bönderna fick avlämna sina produkter utanför staden vid Kirseberg eller Södervärn, där de sedan hämtades av stadsborna.(mer om pesten i MFÅ 1973 och SkD artikel 1988-12-19)

Vid mantalsräkningen 1717 fanns i Malmö 2795 invånare inklusive barn och tjänstehjon. I början på 1740-talet låg bl a Yngre Bergsregementet här, det avlöstes 1744 av generalmajor Gustaf Hamiltons värvade infanteriregemente. Dessa skulle Malmöborna härbärgera i sina hem eftersom de inte fanns kaserner på den tiden. Sommaren 1750 var soldaterna flera än någonsin tidigare.

Artilleriet i Skåne hade 1660 organiserats i den så kallade Skånska fältstaten, men 1718 bildades Kungliga Artilleriregementet. År 1794 hade man kommit fram till att det var ohanterligt att ha allt artilleri organiserat i ett enda regemente och bildade istället flera. I Skåne upprättades Wendes artilleriregemente med ett kompani i Malmö, soldaterna var inkvarterade hos borgarna i staden. År 1792 fanns det totalt 189 olika artilleripjäser i Malmö fästning.

På 1700-talet var stadstullarna utarrenderade till ett privat företag som hette Generaltullarrendesocieteten. Den viktigaste tullen låg vid Strandporten, här kontrollerdes och förtullades alla varor som kom in sjövägen. Landvägen kontrollerades vid Österport och Söderport. Läs mer här.

I slutet av 1700-talet byggdes Malmö hamn, fabriker började dyka upp.

 

 

Källor och littratur: Boken "Malmös kartor från 1500-talet till idag" sid 54, 56, 58, 60, 72, 84. Boken "Handel och vandel" av Rune Bokholm


- Startsidan - Historieindex - Malmöhistoria 1800-talet -