- Malmöfamiljer -


Bager har anor från mitten av 1500-talet, den förste kända hette Joen och var bagare.

Beijer, Stamfader var Gottfried Beijer (f 1685). Gottfried (f 1838) och Lorens Beijer startade G&L Beijer,

Bergh, Släkten bosatt i Malmö sedan slutet av 1600-talet. Stamfader för Malmögrenen var Ebbe Persson Bergh.från Bjäre(?) skeppare i Malmö.

Dieden. Stamfader var Johan H Dieden (f 1732) från Hannover. J H Dieden kom Till Malmö 1828.

Falkman. Stamfader var Johan Larsson från Falkenberg, barnen tog namnet Falkman efter födelsestaden. Henrik Falkman (f 1734) tobaksfabrikör, tog hand om unge Frans Suell (d y)
Släktskap med Suell, Ståhle, Schartau (Anna K), Gadd, Mandorff

Faxe. Stamfader för den skånska grenen var Jens Söffrensen men det var sonen Jörgen Jensen Faxoe (f 1614) som var den förste bärare av namnet.

Flensburg härstammar från Schleswig, stamfader var Hans Gredersen, sonen Johan Hansson Flensburg (f 1615) tog namnet efter födelsestaden. Mathias Flensburg startade M Flensburg & Söner. Flensburgska gården var länge i släktens ägo.
Släktskap med Bager (Georg H), Dieden (Bertha), Faxe (Elly), Kruse, Schoug (Thea), Ståhle (Per August), Lorich

Frick, härstammar från borgaren och skräddareåldersmannen i Kristianstad Hans Nilsson Frick och för Malmögrenen var Anders G Frick (f 1754). Thomas Frick var handlanden och skeppsredare, blev en av stadens främste och rikaste, köpte Katrinetorp 1832. Pehr Frick hade cigarrlådsfabrik i Sorgenfri. Carl Frick var VD i Frick & Frick försäkrings- och haveri- agenturaffär.
Släktskap med Faxe Malmros Mandorff

Hain, Släkten Hain härstammar från Kimbach (Fifeshire) i Skottland, varifrån den år 1803 kom till Sverige med John Hain f 1782. Sonson sonen Erskine Hain kom till G&L Beijer 1894 och övertog ledningen efter Lorens Beijer, han var gift med Gottfrids dotter, Anna Beijer. Brodern Richard Hain var VD i Kolkompaniet. Deras far Folke Hain var gift med Charlotta Beijer som var halvsyster till Gottrid och Lorens Beijer.
Släktskap med Beijer (Erskine, Richard, Folke)

Hegardt, Johannes Hegardt (f omkr 1575) var farfar till Petter som kom till Malmö i slutet på 1600-talet. Sonen Josias Hegardt var handelsman och borgmästare, inrättar ett färgeri i kv Spinneriet 1725. Cornelius Hegardt ägde Stadt Hamburg.
Släktskap med Bager (Josias), Faxe (Petter), Jyde (Petter), Borg (Gustafva)

Jacobsson, härstammar från Jacob Thomasson Jyde (f 1649, se Thomson), sonson till Nils Jacobsen och bror till Thomas Thomasson Jyde (f 1659). Jacobs son Göran Jacobsson (f 1707) antog namnet Malmros
Släktskap med Nordlindh,

Jyde, stamfader var Nils Jacobsen (f 1582), sonen Thomas Nielsen Jyde (f 1619) tillade släktnamnet Jyde. Läs mer om namnet Jyde i M F Å 1949 sid 94. Se även Jacobsson, Thomson och Malmros.
Släktskap med Kockum, Ruhe,

Kock Stamfader var Peder Lassen Kock (f 1636). Carl Jöran Kock tog initiativet till att Manufakturbolaget bildades 1855 och Johan Henrik Kock förvandlade Trelleborg till industristad.
Släktskap: Carl Jörans dotter Christine var gift med Peter Bergh,

Kockum släkten var vid 1600-talets början bosatt i Kristianstad. Stamfader genom sin son Lars var Pofvel Henningsen Kockom.

Kruse släkten kommer från Lund. Joackim Kruse kom till Malmö där han fick burskap som sämskmakare. Sonen Lars Petter Kruse startade som delägare ett handelsbolag 1825, detta blev LP Kruse & Son 1850. Han medverkade till bildandet av Manufakturbolaget och Malmö Mekaniska Bomullsväfveri.
Släktskap med Flensburg (Lorenz E), Quensel,

Krutmeijer, Jost Hermansson Krutmeijer (f 1553 i Tyskland) var handelsman i Malmö från 1595
Släktskap med Lorich, Thomson-Jyde, Weijer

Lorich, Baltzar Lorich var rådman i Malmö
Släktskap med Flensburg, Krutmeijer, Nerman, Weijer

Malmros, äldste kände stamfader var Niels Jacobsen Jyde (f 1582), Jacob Thomson Jyde (f 1649) är far till Göran Jacobsson som antog namnet Malmros. Frans Malmros grundade Trelleborgs Ångfartygs AB.
Släktskap med Jyde, Bager, Bergh, Lorich

Mattsson, Christian L Mattsson ägde Mattsonska Bryggeriet
Släktskap med Kockum (Christian L), Tranchell (Amalia)


De la Rose
, Leonard De la Rose var specerihandlare och perukmakare i Malmö. Följde med som traktör vid Karl XII:s livdrabantkår där han slutade sina dagar i Warschau 1707. Gatan som Leonards gård låg på fick namnet "Leonard la Roses gata" som på senare tid blev förvrängt till "Larochegatan". Sonsonen Leonard var borgmästare i Skanör och sonsonen Måns var bokbindare i Malmö. Måns var gift med Elsa Bergh, syster till Lorens Bergh.
Släktskap med Bager, Bergh, Ruhe.

Ruhe, Adam kom från Lubeck till Malmö 1719. Daniel Ruhe (f 1697) startade ett färgeri som drevs i generationer av hans efterkommande. Johan Daniel Ruhe (f 1791) förvärvade sockerfabrikerna Svanen och Patrioten med dog ett par år senare. Hans son Johan Daniel (f 1818) startade Bomullsväveriet ihop med handels- firmorna Flensburgs Söner och L P Kruse & Son.
Släktskap: Johan Daniel (f 1791) var gift med Bengta Sophia Kockum, syster till Henriette som var gift med Christian Bergh. Johan Daniels faster Gunilla var gift med Hindric Kockum (hans 2:a gifte),


Schoug. Schougens bro är uppkallad efter handanden Christian Petter Schoug, han var ägare till en gård och tomt vid Östra Tullgatan. Denna gick i arv i tre generationer, sonen Johan och sonson Philip som gifte sig med Thea Flensburg. De hade sommarhuset Skogshill på Fridhem.
Släktskap med Flensburg

Ståhle, släkten kom från Småland och från valloner. Den förste kände med namnet var Jonas (Jon) Ståhle som kom till Skåne 1718. Jonas Ståhle (1786) var en av huvudmännen till Malmö discontokrasch 1817. Brodern Petter startade sågverk som hans son Anders T tog över.
Släktskap med Falkman (Annette), Flensburg (Charlotte, Mathilda, Davida, Emelie), Bergh (Erna)

Suell kom från Holstein, stamfader var Hinrich Suel. Frans Suell d ä anlade tobaksfabrik i Malmö, hans sonson Frans Suell d y anlade Malmö hamn.

Thomson (Thomasson), se Jyde. Thomas Thomson Jyde (f 1699, son till namne f 1659), hans gren nyttjar namnet Thomson och Jacob Thomson Jyde (f 1649) blir stamfader för släkten Malmros i Malmö

Wehtje, äldste kände medlem av släkten var Michel Wethie, troligen död 1652 i Holstein. Hans ättling i sjätte led, Lars Friedrich August (F 1766) kom med sin familj till Sverige 1843 och bosatte sig i Svalöv. Ernst F Wehtje (f 1863) var VD för Skånska Cement.
Släktskap med Dieden (Thorborg)

 

 


Källor och littratur: Boken "Malmö Fornminnesförenings minnesskrift 1909-1919". Om Krutmeijer i "MFÅ 1937". Om Jyde - Thomson i "MFÅ 1949". Om Kock och Bergh i MFÅ 1942.


- Startsidan - Malmöpersoner -