Frans Suell d y

Handelsman. Blev 74 år.

Far: Nicolas Suell (1720 - 1760)
Mor: C Helena Weijer (1722 - 1773)

Född: 1744-06-09 Malmö (M) 1) 
Död: 1818-11-15 Malmö (M) 2) 1817 i vissa artiklar, bl annat i boken "Minnen från Malmö" och i Boken "Svenskt Biografiskt Lexikon". Frans Suells stoft nedsänktes i en familjegrav vid Caroli kyrka.


Familj med Anna C af Trolle g Suell (1733 - 1831)

Vigsel: 1774-07-24 Malmö (M) 3) de fick 9 barn

Barn:
Catharina C Suell g Schartau (1775 - 1826)
Niklas Suell (1776 - 1794)
Anna S Suell g Kockum (1777 - 1831)
Georg Suell (1778 - 1829)
Israel Suell (1782 - 1860)
Margareta Suell g Falkman (1785 - 1805)
Jean P Suell (1787 - 1809)


Noteringar
Grundläggare av Malmö Hamn. Unge Frans fick tidigt hjälpa till i fader Niclas handelsbod, han studerade två år på Universitetet i Lund och praktiserade i olika handelshus utomlands. Han blev kompanjon med styvfadern Henrik Falkman, rörelsen bedrevs länge under namnet firma Falkman & Suell, blev år 1793 ensam innehavare av firman.

Förutom handelsrörelsen och tobaksfabrik hade han ärvt Limhamns kalkbruk och Lomma tegelbruk. Vidare grundade han ett socker och en klädesfabrik med namnet Concordia. Concordia anlades 1798 men brann ner 10 år senare, största förlusten föll på Suell som bar den med jämnmod. Suell var även ledamot av direktionen i Malmö Diskont men lämnade uppdraget flera år före sammanbrottet. Detta tog honom emellertid hårt. Han etferlämnade vid sitt frånfälle en ansenlig förmögenhet men till följd av borgensförbindelser i diskonten var förmögenheten efter ett par år borta.

Suell var även bland pionjärena för enskiftet då han bröt ut egendomen Annetorp i Hyllie by, samt anlade en samling småbruk vid Fosie strand, Stormbyhusen.

Suell blev Riddare av Vasaordern och erhöll titeln Kommersråd. Statyn med Frans Suell utfördes av Edward Trulsson år 1915.

Se även notering under Henrik Falkman (1734-1809).

Frans Suell hade en lantegendom Lugnet i Möllevången där han upplät parken för allmänheten, detta blev så småningom Folkets Park.

Suell drev jordbruk i Hindby och Hyllie. När han genom enskifte fick ett sammanhängande jordstycke, byggde han en fyrlängad gård, Annetorp, uppkallad efter hustrun. Runt gården anlades en stor park, jordbruket lades ner men parken uppläts åt allmänheten som folkpark. Annetorpsparken var i flera år målet för söndagsskolornas årliga utflykt. Efter inkorporeringen med Malmö förföll parken. Idag är det kalkbrottet som dominerar på Annetorp.

Läs mer om släkten i Malmö Fornminnesförenings minnesskrift 1909-1919 och i boken "Handel och vandel" av R Bokholm.Källor
 1) Dis05065 Carl Gustaf Ask
 2) Boken "Svenskt Biografiskt Lexikon"
 3) Boken "Minnesskrift 1909 1919" Malmö Fornminnesförening<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Tommy Eliasson