- En hemsida om Malmö -
skapad 2004-12-10 - flyttad och uppdaterad 2014-02-04

 

- Malmö genom tiderna -

 - Historiska händelser kring Malmö -

- Personer kring Malmöhistorien -

- Malmöfamiljer ett litet urval -

  - Släkten Kockum med utgreningar -


Industri och Handel -

 - Platser och byggnader -

- Industrihistoria -

Länkar:

- Malmö stads hemsida - Stadsbiblioteket - Stadsarkivet -

- Varvshistoria , om Kockums varv i Malmö -

- Sven Rosborns Malmöhistoria - Malmö Mitt i Seklet -

- åter till Hemsidan -