- Textil- och Beklädnadsindustrin -


Borgmästaren Lars Person Törnchiär startade den första klädesfabriken eller "vandtmageriet" i Malmö år 1684 på kronobarnhuset vid Västergatan. Vid hans död visade det sig att fabriken gått med förlust.

År 1789 startade Frans Suell klädesfabriken Concordia men fabriken brann upp efter 10 år. År 1726 startades en klädesfabrik med bland andra borgmästaren Josias Hegardt som en av delägarna, denna fabrik hade 1733 99 arbetare. En sonson, C Hegardt var en av bolagsmännen i klädesfabriken Hoppet. År 1774 var textilnäringen stadens största näst efter tobaksbranschen. År 1823 är klädvävarmästaren Niklas Kruse den ende mästaren i branschen med 3 vävstolar i bruk.

Vid Söderport hade färgerifaktorn Nils Johan Ruhe, som tillhörde den tredje generationen av en gammal färgaresläkt i staden, år 1771 slagit ner sina bopålar. Han köpte två små hus och hagetomt vilka längre fram betecknades med nummer 768 i kvarteret Väfveriet. Under tidens lopp förvärvades de kringligande fastigheterna av Ruhesläkten. Den 10 april 1855 sålde Johan Daniel Ruhe, sonson till Nils Johan Ruhe halva sin fastighet till ett bolag bestående av honom själv samt handels- bolagen M Flensburgs Söner och L P Kruse & Son, av detta skulle bli Malmö Mekaniska Bomulls Wäfveri. Fabrikens disponent blev Carl Gustaf Kruse, han efterträddes av Theodor Flensburg. Fabriken inrymdes i ett 30 år tidigare uppfört hus i hörnet av Engelbrektsgatan och Grynbodgatan (huset står fortfarande kvar 1981). Väveribolaget hade större bekymmer med rörelsekapitalet än Manufakturbolaget och J D Ruhes änka ville 1871 bli utlöst ur bolaget då hon under 15 verksamhetsår endast fått utdelning 3 gånger. Verksamheten flyttade ut till kv Bomullsväfveriet i då Mellersta Förstadens ytterområde år 1899. År 1906 blev Väveriet en del av Spinneriet.

År 1855 skapades Manufakturbolaget och Malmö Mekaniska Bomulls Wäferi, Manufakturbolaget anlade ett betydande bomullspinneri som i dagligt tal kallades "spinneriet". År 1906 uppgick "väveriet" i "spinneriet" och förenades i Manufakturbolaget. år 1867 startades Malmö Yllefabrik med smeknamnet Doffeln.


I slutet av 1800-talet startades ett stort antal textilfabriker i Malmö. Den största blev Malmö Yllefabrik med smeknamnet Doffeln. Företaget spred ut sig över hela det kvarter som idag är Hansacompagniet och hade som mest 1 600 anställda. Fabrikens historia började med att greve Lewenhaupt 1866 bestämde sig för att flytta sin yllefabrik från Landskrona till Malmö. Efter tjugo års verksamhet brann Doffeln ner till grunden och många Malmöbor började datera tiden före och efter branden på Doffeln. Smeknamnet kom sig för övrigt av att fabriken tillverkade en sorts kardanstyg (tjockt ylletyg) av så kallad doffeltyp.Malmö Mekaniska Tricotfabrik AB (MMT) Lilla Kvarng. 3B - Startades av Michael Henriques 1892 i Köpenhamn. I Malmö på L Kvarng med 35 anställda, fem år senare  flyttade fabriken till Rönneholmsvägen, de var banbrytare inom tricotindustrin för tillverkning av underkläder och strumpor. År 1914 jobbade över 300 personer där. År 1960 bildades dotterbolaget Katja of Sweden.  Samtliga aktier i MMT såldes till MAB & MYA 1961. Malmö Stad köpte fastigheten Tuborg 1976.

Malmö Strumpfabrik, Trelleborgsvägen (Heleneholms industriområde).

Albert Keifer, Strumpfabrik. Grundades 1934 av fabrikör A Keifer som hade varit direktör i MMT i ett 15-tal år. Man tillverkade natursilkesstrumpor med vaumärket Keifer.

Fabriks AB Skandinavia, Bergsgatan-Barkgatan. Holger Petersen startade 1868 egen affär i Köpenhamn. År 1894 bildades Fabriksaktiebolaget Skandinavia som tillverkade band i alla former av bomull, samt ylle och konstsilke. 1920 hade man ca 250 anställda och 1971 lades fabriken ner.

Moresco Kappfabrik AB Stora Nygatan 59 - Kappfabrik, startade 1892 och med ny byggnad på Gustav Adolfs Torg nr12, år 1895. Jacob Heinrich Moresco hade börjat sin verksamhet i Köpenhamn 1856. Man tillverkade kappor, dräkter och pälsvaror. Under utställningsåret 1896 lät J H Moresco på egen bekostnad anlägga en gångbro över Södra Förstadskanalen som förband Torggatan med Regementsgatan. Företaget lades ner 1960.

Korsettfabriken Spirella AB, grundades 1917. Tillverkade allt inom korsettbranschen. Låg vid Davidhallsgatan 16-18.

LP Kruse & Son. Klädes- manufaktur- och kolonialvaror startades av Lars Petter Kruse och Carl A Nilsson i kv Magnus Smek på Östergatan 1825 och blev LP Kruse då Nilsson dog 1840. 1847 köptes av M Flensburg en fastighet på Kalendegatan som blev trikotfabrik, sonen Carl Gustaf upptogs 1850 och namnet ändrades till LP Kruse & Son. På 1860-talet ble det gynnsammare, Lorens Edward upptogs 1861 och upparbetade trikåfabriken med god framgång, utvidgades 1870 till bomullsväfveri och kolonialaffären upphörde. Lorens son Lars Gustaf upptogs 1890 och Ernst Ludwig, son till Lars Gustaf, upptogs 1895. År 1913 uppgick Kruseska Tricotfabriken i AB Sveriges Förenade Trikåfabriker.

Södervärns Trikåfabrik grundades 1901 av fabrikör Max Hasse men övertogs 1913 av fabrikör Melcher Fagerlund. Firman började med tillverkning av grövre artiklar i ylle och bomull, men övergick senare till finare kvaliteter i silkestrikå. De hade specialiserat sig på skjortor, 1935 flyttade de in i moderna lokaler på Industrigatan, Industricentralen.

Kurzels Fabriker AB, Ystadsvägen. Textilfabrik som startade 1896 av Fredrich (Fritz) Kurzel, blev aktiebolag 1919 och tillverkade skur- och putsdukar men även kappor, klänningar och garner. Som mest hade man 600 anställda. Ugglan på husgavels stod som symbol för framgång i företaget. År 1955 gick företaget i konkurs.

AB Malmö Stråhattfabrik grundades 1874, låg först vid Östergatan. Flyttade till Baltzargatan 41 år 1928. Man tillverkade herrhattar, mjuka hattar av Eisengarn som var behagliga sommarhattar.

AB Svenska Strå- & Filthattsfabrik Axel Berling grundades 1895 vid Djäknegatan (fast nr 38) för tillverkning av damhattar i strå och filt. Året efter förlades verksamheten till AB Morescos lokaler vid Gustav Adolfs torg. År 1903 flyttade man in i Valhalla-huset (sidan om Moresco).

A-B O. System Kläder bildades 1924 med Edvin Ohlsson som direktör. Man tillverkade högklassig herr- och damkonfektion (Tailor made) samt måttbeställningar.

Herman Gotthardt AB etablerad 1905 och övertogs av Herman Gotthardt 1909, blev aktiebolag 1916. Redan från början specialicerade man sig på skeppsutrustning, flaggor, presenningar, lanternor, livräddningsartiklar m m. År 1932 uppfördes en fabrik för tillverkning av kokosdörrmattor och kokosgångmattor. Företaget hade en tågvirkesfabrik i Arlöv som brann ner i slutet av 1990-talet(?), produktionen hade dock upphört innan.

Thure B Wiberg AB startades 1933 av fabrikör Thure B Wiberg, som då grundade en fabrik för tillverkning av damkappor och damdräkter vid Storgatan 18. År 1938 uppfördes en ny fabrik vid Celsiusgatan 31 i Sorgenfri industriområde.

 

Källor och littratur: Om textilindustrier (Concordia och Hoppet m fl) i "Malmö Stads Historia" andra delen sid 433-434. Boken "Svenska Stadsmonografer - Malmö" sid 278. Boken "Beskrivning över Malmö med omnejd". Om Concordia se boken "Handel och vandel" av Rune Bokholm, sid 243.


- Yllefabriken - Manufakturbolaget - Industri och handel - Industrihistoria -