- Manufakturaktiebolaget MAB - Spinneriet -

År 1855 stiftades två industriföretag, Manufaktur Aktiebolaget i Malmö och Malmö Mekaniska Bomulls Wäfveri.Tillsammans med de två handelsbolagen, M Flensburg & Söner och L P Kruse & Son, utsände C J Kock den 31 mars 1855 en inbjudan till aktieteckning i ett bomullsspinneri. Den 11 sept hölls konstituerande bolagsstämma varvid C J Kock blev disponent och ledamot av styrelsen tillsammans med F H Kockum, G Hedman, J H Dieden jr och J P Bager. Endast Kockum hade tidigare erfarenhet av industriell produktion.

Manufakturfabriken mötte många svårigheter i starten. År 1855 var vädret olämpligt för bygge och tegelbruken kunde inte leverera tegel utan man fick delvis köpa från Danmark. I slutet av 1856 stod fabriken klar och den 5 mars 1857 startade försäljningen men i slutet på året drabbades Sverige av en finanskris. Den 9 april 1859 efter drygt 9 månaders stillestånd, sattes fabriken igång på nytt. Det amerikanska inbördeskriget gjorde att bomullspriset steg och från 1863 stod fabriken stilla i 5 år. Den 20 juli 1867 startade fabriken för tredje gången. Bomullsspinneriet, eller som det kallades "spinneriet" låg vid Kalendegatan - St Nygatan - Djäknegatan, kv Spinneriet och Bomullsväveriet låg vid hörnet av Grynbodgatan och Engelbrektsgatan, kv Wäfveriet.

Redan 1858 avgick Kock som bolagets disponent, han efterträddes av Gustaf Flensburg som ledde bolaget till sin död 1879, till ny disponent utsågs Kocks svärson Peter Bergh. Han avgick 1897 och efterträddes av sonen Carl Jöran Bergh, han drev företaget till 1936 och efterträddes av sin son Th C Bergh. Fyra generationer av Malmösläkten Bergh hade verkat i Manufakturbolaget.

År 1898 flyttade spinneriet till nybyggda fabriksanläggningar vid Trelleborgsvägen (numera Mobilia), den gamla fabriken såldes till Yllefabriken. År 1906 sammanslogs Manufakturbolaget och Väveribolaget. I samband med krigsutbrottet (1914) startades tillverkning av trikåartiklar och 1927 flyttade den nyinköpta Svenska Trikåfabriksaktiebolaget till nyuppförda lokaler i kv Bohus. Kolbristen under första världskriget fick bolaget att skriva kontrakt med Malmö stads elekrkrcitetsverk om leverans av elektricitet från Laganfallen, hittills hade driften bestått i ångmaskiner.

Kvarteret Spinneriet revs när ett nytt modernt komplex skulle byggas. Det var ett av Sveriges största byggnader och innehöll affärer, garage, lager, kontor och så Resos nya hotell, Arkaden utmed Baltzarsgatan. Invigningen av hotellet skedde den 31 mars 1957. Under 1960-talet gjordes fabriksbyggnaderna på Trelleborgsvägen om till köpcenter - Mobilia.

       

 

 


Källor och littratur: Boken "Manufakturaktiebolaget i Malmö 1855-1930" och "Kring en gammal Malmöindustri" tillägnad C J Bergh 1945.


- Textilindustrin - Yllefabriken - Industri och handel - Industrihistoria -