- G & L Beijers -


G&L Beijer AB och Beijer Bygg AB började med en agentur-, och kommissionsaffär i spannmål och stenkol under firma G Beijer, startad 1866 i Malmö av Gottfried Beijer. Brodern Lorens Beijer anslöt sig senare och 1878 ändrades firmanamnet till G&L Beijer. År 1877 bildades Sydsvenska Ångfartygs Aktiebolag av Gottfried som blev bolagets huvudredare. Vid starten 1866 var firmans verksamhet i huvudsak begränsad till export av svensk havre som i huvudsak skeppades från skånska hamnar till England. Havren upphörde efterhand och istället importerades spannmål. Senare blev det även stenkol, koks, järn, metaller, kemikalier, Guiness porter, Liebigs köttextrakt, salt kaffe m m.


Brödernas intresse för sjön tog sitt uttryck i den rederiverksamhet, som började 1877. Öresundstrafiken behärskades då av danskarna, och lantmannaprodukterna från södra Sverige gick till England via Köpenhamn på danska båtar. Med Sydsvenska Ångfartygs Aktiebolagets femtonåriga tillvaro förmedlades export av kreatur och sör för omkring 130 miljoner kronor. Tyvärr förbjöd England 1893 import av levande keatur vilket ryckte den primära grundvalen för rederiets verksamhet. Båtarna såldes till Det Forenaede Dampskipselskab i Köpenhamn.


Tiden från sekelskiftet och fram till första världskriget koncentrerades på stenkol och koks samt tackjärn och räls. År 1925 övergick kolhandeln till AB Kolkompaniet och tiden mellan världskrigen hade Beijers betydande framsteg i handel med tackjärn. Vid sidan av import av metaller, kemikalier och fasta bränslen, kom bolaget snart även att engagera sig i den inhemska distributionen av bränsle, man köpte AB Kol & Koks. Erskine Hain, svärson till Gottfried Beijer hade arbetat hos Beijer sedan 1894, utsågs som vice VD 1908. Från 1914 till 1959 var Erskine Hain företagets VD. Richard Hain arbetade hos Beijer i Stockholm åren 1908-1914, blev VD för Kolkompaniet 1925. År 1948 började Richards son John på Beijers.

Under årens lopp har bolaget vid flera tillfällen intresserat sig för rederiverksamhet, som ägare, huvudredare eller timecharter- redare för ett stort antal fartyg. Bolaget har representerat reguljära linjer och rederibolag som: Det forenade Dampskibs- Selskap, AS Köpenhavn, Ellerman's Wilson Line, Limited, Hull, Rederiaktiebolaget Rex, Stockholm, Salén-Rederierna, Stockholm. Som dotterbolag har varit AB Kolkompaniet, Malmö samt Sylvan & Qvibelius Stenkols AB i Hälsingborg. Dessutom har bolaget ägt betydande intressen i flera lagerfirmor i södra Sverige. I mitten av 1960-talet startade Kjell Beijer och Anders Wall, som då ägde företaget, en struktureringsprocess och 1967 bytte man namn till Beijerinvest. År 1969 bildades Beijer Byggmaterial AB.

   
 

 G L Beijer Norra Vallgatan
 Källor och littratur: Boken "G&L Beijer AB ett 75 års jubileum".


- Industri och handel - Industrihistoria - släkten Beijer -