-Faxe, från vin till syrgas -


AD. Faxe & Söner. Affären grundades 1840 av Adolf Faxe, som drev handel i kolonial, speceri- och manufakturvaror samt spirituosa, timmer och kol. 1847 upptogs sönerna Cornelius och Lorens och 1850 bildades handelsbolaget AD Faxe & Söner. Efter faderns död utvidgade sönerna firman, de gjorde vin- och spritaffären till huvudnäring. I det Faxeska huset inrättades en vin- och spritaffär. I magasinet på Hjulhamnsgatan inrättades i 1900-talets början ett ångbryggeri för punschtillverkning (Faxes svarta m m), i källaren lagrades buteljerade Bordeauxviner. (Elbogen 1977, se även kopierade papper)

G.C. Faxe Aktiebolag startade 1906 av G.C.Faxe, med licens från AGA (AB Gasaccumulator) byggdes en gasstation för tillverkning av dissusgas. Dissusgasen var till en början endast avsedd för belysningsändamål där el från fasta kraftanläggningar inte kunde användas t ex i järnvägsvagnar, fyrar och lantgårdar. Installationerna var ganska dyra och det gick trögt att få kunder. Men 1908 kom gassvetsningen till Malmö, det var en fransk uppfinning och en Syrgasfabrik startade 1911, se nedan.


Syrgasfabriken "Flytande luft". När den första svetsbrännaren år 1908 kom till Malmö, kunde syrgas endast erhållas från en liten elektrolytisk syrgasfabrik i Örebro. I Tyskland hade professor Linde och i Frankrike George Claude, densamme som uppfann dissusgasen, ungefär samtidigt utexperimenterat vars sin metod att skilja kväve och syre genom destillation av flytande luft.

Claudes franska firma S:te A:me I'Air Liquide ville installera en syrgasfabrik i Malmö men G.C. Faxe kunde inte satsa pengar i ett nytt vanskligt företag. 1911 installerades syrgasfabriken, den drevs av Faxe som betalade arrende till den franska fabriken. Det första världskriget satte fart på svetsningen, krigsindustrin hade ett starkt behov av denna metod.

Aktiebolaget Aga-Faxius stiftades 1918 för att överta G.C.Faxe för tillverkning av dissousgas och apparater för gassvetsning. Den första fabriken fanns vid Citadellskajen, förstördes fullständigt vid en eldsvåda 1934. (se Malmöboken sid 121)


Nordiska Ackumolatorfabriken. Efter första världskriget började batterier användas istället för dissusgas. För att förse sina gamla kunder startade Faxe en ackumolatorfabrik. Samarbete inleddes först med ett bolag som 1922 hade bildats i Stockholm av danska intressenter under namnet Aktiebolaget Nordiska Ackumolatorfabriken. Så småningom förvärvades hela aktiestocken i bolaget som flyttade till Malmö, där den då nerlagda Limhamns gasverk inköptes. Tillverkning av radiobatterier var betydande åren 1926-1929 men huvudproduktionen blev bilbatterier under varumärket NOACK. Det var Sveriges första bilbatterifabrik. Noackfabriken överläts till danska intressenter 1956 och lades ner på 1970-talet.

 

 Faxeska huset 2007
 

 F d Aga Faxius på Västkustvägen

 

Källor och littratur: Boken "Sveriges Handel & Industri - Malmö" avd III sid 36. Malmöboken sid 118. Boken "Firman G C Faxe 1906-1931". Skånes Handelskalender 1958 sid 83.


- Industri och handel - Industrihistoria - släkten Faxe -