- Bryggerier i Malmö -


Ölet är det äldst kända av våra förfäders använda njutningsmedel. I början av 1500-talet bedrevs öltillverkningen i Malmö yrkesmässigt och 1547 erhöll stadens bryggare sin första skråordning. Först på 1840-talet skedde några större förändringar i maltdryckstillverkningen, då infördes den s k bayerska ölbryggsmetoden.

Malmö Bryggeri har sitt ursprung i ett svagdricksbryggeri som startade vid Stora Torget i kv Claus Mortensen (senare Fougstedska fastigheten) år 1839 av Olof Elias Malmros. Han dog två år senare, änkan Andrina Wollmar tog över men sålde till sonen Jacob Johan Malmros. Fastigheten såldes 1845 till Alexander Thomee och 1860 till Carl A W Fougstedt. Bryggeriet flyttade år 1885 ut till Almbacken i Södra Förstaden, där kom senare Eks Snickeri och sedan slutet på 1980-talet, Malmö Stadshus. År 1900 stiftades Mineralvattenfabriksaktiebolaget Almbacken som dotterbolag.

Mattssonska Bryggeriet - Startade 1846 i kv Svanen vid Adelgatan Göran Olsgatan. Carl August Hedemann-Gade från Danmark hade köpt Svanens sockerbruk men tyckte öltillverkning blev en bättre affär. År 1848 startades en ölstuga som fortfarande finns kvar under namnet Mattssons ölstuga. Hedemann-Gade sålde emellertid rörelsen till Christian Leonard Mattsson år 1856, bryggeriet fick nu namnet Mattssonska Bryggeriet. År 1879 ombildades bryggeriet till aktiebolag av änkefru Mattson, Justus Tranchell, Carl Herslow och FH Kockum som stiftare. Fr A Jungbeck var disponent.

 

 F d Richters bryggeri i kv Tjädern, Bergsgatan
 

 Bryggeriet Ystadsvägen - Lantmannagatan

Åren 1883-1884 flyttade bryggeriet ut till Maltgatan på Kirseberg. Blev kunglig hovleverantör 1885. År 1908 stiftades Mineralvattenfabriks AB Svanen som dotterbolag.

Richters Bryggeri Aktiebolag grundades av Carl A Richter 1858 på Djäknegatan, sålde till brodern Axel E Richter 1864. Bryggeriet flyttade ut till kv Tjädern vid Skolgatan - Möllevångsgatan 1889 (senare Mazettihuset). Blev aktiebolag 1897. År 1913 flyttades bryggeriet till Bangatan, Stenbockens fabrik och i kv Tjädern drevs AB Malmö Vattenfabriker, här tillverkades läskedrycker och mineralvatten under namnet "Apotekarens".

Malmquist Bryggeri Aktiebolag grundades av Johan Edvard Malmquist (f 21 okt 1832) 1873 på Södra Förstadsgatan 2. Han dog 1887 och sonen Ludvig Wilhelm Malmquist tog över, blev aktiebolag 1898 och flyttade strax därefter till Ystadsvägen i Sofielund.

Stenbockens Bryggeri startades 1897 av bl a Chr. Willerup, i kv Stenbocken vid Bangatan i Södervärn. Då Förenade bryggerier bildades flyttade Richters in i Stenbockens fabriksbyggnad.

AB Malmö Förenade Bryggerier. Bolaget startade 1912 av Carl Herslow, Lorens Faxe, L W Malmquist, Axel Richter, Fredrik Jungbeck och Ludwig Lindgren. Bolaget övertog fastigheter och lösegendom i Bryggeriaktiebolaget Stenbocken, Malmquists Bryggeriaktiebolag, Malmö Bryggeriaktiebolag, Mattssonska Bryggeriaktiebolaget och Richters Bryggeriaktiebolag. L W Malmquist blev verkställande direktör. Tre av bryggerierna lades ned, kvar blev Malmquist vid Ystadsvägen och Richters vid Bangatan.

År 1958 koncentrerade Malmö Förenade Bryggerier sin verksamhet till Malmquist bryggerier och anläggningen vid Södervärn avvecklades, byggnaderna (Richters) vid Bangatan revs 1961. Samma år gick Malmö Förenade Bryggerier ihop med AB Skånebryggerier (då eller tidigare (1937?) som Skylten Apotekarens kom på husfasaden mot Ystadsvägen?) 1961 köpte Pripps Bryggerier (dåvarande AB Pripp & Lyckholm) Malmö Förenade Bryggerier och anlade ett helt nytt bryggeri i anslutning till den äldre fabriken. I mars 1993 lades Pripps ned i Malmö och området blev köpcenter för Allbröd, Allfrukt, ÖB och sist AG Favör som öppnades 2001.

Märkesnamnet "Apotekarens" härstammar från Apoteket Lejonet vid Stortorget. Förutom själva apoteket låg här en vattenfabrik för mineralvatten i slutet på 1800-talet. År 1898 förenar sig apoteken Lejonet, Fläkta Örn, Kronan och Storken om en gemensam vattenfabrik - Apotekarens vattenfabrik i Malmö har bildats. Åren 1913-14 flyttades vattenfabriken från Kalendegatan till Möllevången och förenades med AB Malmö förenade bryggerier.

****

Källor och littratur: boken "A-B Malmö Förenade Bryggerier 1912-1937" en minnesskrift av Ljungberg. Boken "Sveriges Handel och Industri - Malmö" av AU Isberg. "Malmöboken". Boken "Industri- och Verksamhetsmiljöer i Malmö". Boken Apoteket Lejonet i Malmö 1571-1971sid 38-39 (särtryck ur Svensk Farmaceutisk Tidskrift 75 (1971)).


- Industri och handel - Industrihistoria -