1910

Hupmobile

1908 - 1940

Bröderna Robert och Louis Hupps första bil var en liten lätt fyrcylindrig modell. Hupmobile tillverkade sedan bara fyrcylindriga sidventilsmotorer fram till 1924. 1925 kom en rak åtta och året därpå även en sexa. Företagets bästa år blev 1928, då man byggde över 50 000 bilar. Därefter sjönk försäljningen stadigt under depressionsåren. 1932 års bilar var ritade av Raymond Loewy och ansågs mycket lyckade, men det lyckades inte vända den negativa trenden.

Hupmobile hade köpt pressverktygen till Cords 810-kaross för att bygga en version på sitt eget chassi. Förhandsintresset var stort, men man saknade resurser att starta tillverkning själva. Hupp kontaktade Graham-Paige för att få hjälp med tillverkningen. Graham åtog sig uppdraget, mot att få sälja en variant under eget namn. Dessvärre tog det Graham nio månader att få igång produktionen och när den slutligen startade våren 1940 hade de flesta kunderna tröttnat på att vänta. Hupmobile lade ned sin biltillverkning i oktober 1940, strax efter introduktionen av 1941 års modell och efter andra världskriget blev företaget underleverantör till övriga bilindustrin.

 

Texten hämtad från Wikipedia: Hupmobile.


1925-26